Logo
Wolters Vastgoedadvies B.V.

Servicekosten

Algemeen

Naast de maandelijkse huur wordt er een voorschot betaald aan later te verrekenen servicekosten. Aan het einde van het boekjaar worden de servicekosten afrekeningen opgesteld en een afrekening verstrekt aan de gebruikers. In de praktijk vinden de afrekeningen laat plaats en wordt er weinig inzicht gegeven in de diverse kostenposten.

Uit te voeren werkzaamheden

- Opstellen servicekosten afrekeningen.
- Controle afrekeningen.
- Voorstellen besparingen.
- Controle met huurovereenkomst.
- Opstellen begroting servicekosten.
- Verzamelen voorschotbijdragen.

servicekosten

Servicekosten

© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl