Logo
Wolters Vastgoedadvies B.V.

Risicomanagement

Algemeen

Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico's (bijvoorbeeld in een project) en het vaststellen van beheersmaatregelen. Met beheersmaatregelen worden activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden of de gevolgen van risico's worden be´nvloed.
Door wijzigingen in de wet- en regelgeving en toenemende controle vanuit de overheid is het belangrijk voor eigenaar, beheerder en gebruiker dat er aan alle verplichtingen voldaan wordt. Hiervoor is een risico inventarisatie ontwikkelt die uw vastgoed onderzoekt op meer dan 150 belangrijke onderdelen. Uit deze inventarisatie volgt een duidelijk overzicht van de te nemen stappen, gekoppeld aan prioriteit.

Uit te voeren werkzaamheden:

- Legionella.
- EPA-U.
- Asbest.
- Keuringen (lift, gevelinstallatie, blusmiddelen, cv, koeling, enz.).
- Brandveiligheid.
- Onderhoud.

risicomanagement

Risicomanagement

© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl