Logo
Wolters Vastgoedadvies B.V.

Energiemangement

Algemeen

Energie is een van de eerste levensbehoeften van de mens en vaak een van de randvoorwaarden om te kunnen ondernemen. Helaas is energie ook een van de grootste kostenposten voor een onderneming. Energiemanagement geeft een goed inzicht in het daadwerkelijke gebruik van de energie waardoor middels een analyse op een structurele wijze energie bespaart kan worden. Energiemanagement omvat de technische, organisatorische en gedragsmaatregelen voor het besparen op de energiekosten. Deze besparing leidt ook nog tot CO2 reductie.

Uit te voeren werkzaamheden

- Historisch energieverbruik.
- Registratie huidig verbruik.
- Onderzoek instellingen installatie.
- Gedragsinventarisatie.
- Energie besparende maatregelen.
- Energie besparende investeringen.
- Registreren besparingen.
- Subsidiemogelijkheden onderzoeken.

energie

Risicomanagement

© 2006-2011 www.mijn-eigen-website.nl